Ημερομηνία/Ώρα
Ημερομηνία (ες) - 01/11/2020
11:00 - 15:00

Τοποθεσία
Χορτιάτης

Αγωνίσματα


Προκ.ΜΤΒ ΜΑΡΑΤΗΟΝ 2020 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.

MARATHON EPSPMATH 2020 _ Strava Route Cue Sheet

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜ. MTB XCM
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ