• Ξυγκάκης Κωνσταντίνος​ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΣΜΑΘ
    Τηλ. 2310 257337, Κιν. 6972 552 502, email: info@rfcom.gr
  • Τάτσιος Θωμάς, ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΣΜΑΘ
    Κιν. 6944439824, email: thomas_tats@yahoo.gr

Η Τεχνική επιτροπή είναι πλέον Διευρυμένη και συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα σωματεία.