Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας – Θράκης, στην τελευταία συνεδρίασή του της 8-1-2021, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο 2725/99, – όπως τροποποιηθείς ισχύει – και του καταστατικού της Ένωσης, τη σύγκληση Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών της, την Κυριακή 7 Μαρτίου και ώρα 09:00, στα γραφεία της Ένωσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ – θύρα 9, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
3. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός – έγκριση αυτών (από 28/1/19 – 6/3/21)
5. Απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη
6. Ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, χρήσης 2021
7. Τροποποίηση καταστατικού – εναρμόνιση με το νέο αθλητικό νόμο.
8. Εκλογή 3 μελών Εφορευτικής Επιτροπής (το ένα μέλος θα είναι δικαστικό αντιπρόσωπος)
9. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωματικών και Εξελεγκτικής Επιτροπής, εννέα (9) τακτικών, τριών (3) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και τριών (3) μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής για τετραετή θητεία.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11:00, στον ίδιο τόπο και με ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η συνάθροιση των αντιπροσώπων των σωματείων (λόγω μέτρων κατά της πανδημίας covid-19), θα ενημερωθείτε εγκαίρως σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
Δηλώσεις υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική επιτροπή πρέπει να υποβληθούν εγγράφως μέχρι την Τρίτη 2 Μαρτίου, και ώρα 14:00, στην Γραμματεία της Ένωσης.
Οι εκπροσωπήσεις των Σωματείων νομιμοποιούνται με την υποβολή τους μέχρι την Τρίτη 2 Μαρτίου, και ώρα 14:00, στην Γραμματεία της Ένωσης. Σε περίπτωση μη υποβολής ισχύει ο προηγούμενος διορισμός.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

11, Γεν.Συνέλευση - Αρχαιρεσίες
12, διαβ.σωματεία
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΓΓΑ_598899-20