Κύριε Πρόεδρε,
Σας στέλνουμε συνημμένα το τελικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα του έτους 2021, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε μετά και τις τελευταίες αλλαγές.

Προϋπόθεση της υλοποίησης του αγωνιστικού προγράμματος, όπως αυτό έχει, είναι να επιτραπεί από την Πολιτεία στις αμέσως προσεχείς εβδομάδες η διοργάνωση αγώνων ποδηλασίας .

Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει εφικτό, θα πρέπει να γίνουν νέες αλλαγές στο αγωνιστικό πρόγραμμα, με τις μεταθέσεις ημερομηνιών των αγώνων που θα χρειαστεί να αναβληθούν, λόγω των απαγορευτικών μέτρων της πανδημίας .

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ

Γεν. Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_2021_2.5_29012021