Μετά την εισαγωγή οκτακοσίων είκοσι έξι (826) Φύλλων Αγώνων από τη στατιστική υπηρεσία της ΕΟΠ, δημοσιεύουμε τη Γενική Βαθμολογία καθώς και επιμέρους βαθμολογίες σωματείων ανά αγώνισμα.

2022 ----- F.-.

2022 -G---- F.-.---
2022 -G---- F.-.------
2022 S--------S -----O- S- -GO--S --O-------
2022 ---T---S -GO--S -.-.-.
2022 ---T---S -GO--S ------
2022 ---T---S -GO--S --S--S
31082022 SO------ ---
31082022 SO------ CYCLO CROSS
31082022 SO------ --S--
31082022 SO------ -----S
31082022 --T----G-- SO-----O-
-G---- F.-. CYCLO CROSS
-G---- F.-.--S--S