Δείτε τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος ατομικής χρονομέτρησης και αντοχής:

Αποτελέσματα Ατομικής Χρονομέτρησης:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜ.ΧΡΟΝ. 2023

Αποτελέσματα Αντοχής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 2023