Πότε

09/10/2021    
00:00

Πού

Πίστα Καρτ στο Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης
Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης, Ν. Ρύσιο

Τύπος Εκδήλωσης