Ημερομηνία/Ώρα
Ημερομηνία (ες) - 24/10/2020 - 25/10/2020
Ολοήμερο

Τοποθεσία
Περιοχή Λιβάδι

Αγωνίσματα

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΤΒ ΕΠΣΜΑΘ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜ. MTB XCC-XCO
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜ. ELIMINATOR

Προκ.ΜΤΒ 2020-2

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ