Τοποθεσία

Τεχνητή Λίμνη (κολυμβητήριο Σερρών- έναντι Θερινού Κινηματογράφου)
Σέρρες

Επόμενη Εκδήλωση

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις

Προσεχείς Εκδηλώσεις

  • Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις σε αυτή την τοποθεσία