Σας κοινοποιούμε το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Aγώνων της Ε.Ο. Ποδηλασίας, το οποίο έχει εγκριθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (www.gga.gov.gr – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & COVID 19 – Αγωνιστικά Πρωτόκολλα Αθλημάτων – Ποδηλασία).
Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να τηρείται σε όλους τους ποδηλατικούς αγώνες, με ευθύνη των διοργανωτών .

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ_ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ_ΑΓΩΝΩΝ_V1_16062020_Α