Ενημερώνουμε ότι με το πέρας της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Σχολή προπονητών κατηγορίας Γ΄ (22/6/2020), στην Ομοσπονδία έστειλαν τα στοιχεία τους 153 άτομα.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για την ίδρυση της Σχολής, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις εγγραφής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής.

Ε.Ο. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ