Συνημμένα:
1. Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Αντοχής Μικρών κατηγοριών, που θα διεξαχθεί σε κλειστή Πίστα Καρτ στο Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021.
2. Δήλωση συμμετοχής, η οποία πρέπει να σταλεί συμπληρωμένη μέχρι την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου, στο email: epsmath@otenet.gr
3. Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υπογραφεί από τον εκπρόσωπο του σωματείου. Τα έντυπα αυτά θα κατατεθούν στον υπεύθυνο covid-19 των αγώνων, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της γραμματείας μαζί με τα δελτία.

20211009_ΔΡΟΜ_ΕΠΣΜΑΘ_ΤΟΠΙΚΟ_ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤ.