Αρ. Πρωτ. – 330

Θεσσαλονίκη, 11-10-2021

Π Ρ Ο Σ:
Ε.Ο. Ποδηλασίας
Σωματεία-Μέλη Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας – Θράκης, στην τελευταία συνεδρίασή του της 9-10-2021, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο 2725/99 και 4726/2020 όπως τροποποιηθέντες ισχύουν, της εν γένει αθλητικής νομοθεσίας και του καταστατικού της Ένωσης, τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών της, την Κυριακή 28 Νοεμβρίου και ώρα 11:00, στα γραφεία της Ένωσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ – θύρα 9, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
3. Ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, χρήσης 2022
4. Τροποποίηση καταστατικού Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο και με ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η συνάθροιση των αντιπροσώπων των σωματείων (λόγω μέτρων κατά της πανδημίας covid-19), θα ενημερωθείτε εγκαίρως σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
Οι εκπροσωπήσεις των Σωματείων νομιμοποιούνται με την υποβολή τους μέχρι την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, και ώρα 14:00, στην Γραμματεία της Ένωσης. Σε περίπτωση μη υποβολής ισχύει ο προηγούμενος διορισμός.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΡΤΟΥΚΤΣΙΔΗΣ