Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ/Σ της Ε.Ο.Π. στις 30/11/2020 και με γνώμονα τη δεινή οικονομική κατάστασης όλων μας λόγω της πανδημίας, μόνο για την αγωνιστική περίοδο του 2021 θα ισχύσουν τα παρακάτω ποσά για την έκδοση – επανέκδοση κ.λ.π. των δελτίων αθλητικής ιδιότητας:

-Έκδοση δελτίου νέου αθλητή – αθλήτριας: 15,00€
-Ανανέωση δελτίου για το 2021: 10,00€
-Έκδοση διεθνούς δελτίου για το 2021: 10,00€
-Επανέκδοση δελτίου, λόγω απώλειας: 10,00€

Επίσης η κατάθεση του παραβόλου των 50 ευρώ για την εισαγωγή διασυλλογικών αγώνων στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Ε.Ο.Π. του 2021, θα γίνεται με την αποστολή της Προκήρυξης των αγώνων και το αίτημα για την έκδοση έγκρισής τους.

Για τους αγώνες που δεν πραγματοποιήθηκαν το 2020, λόγω των απαγορευτικών για την πανδημία Covid-19, το ποσό που είχε κατατεθεί από τα Σωματεία θα συμψηφιστεί για την τυχόν εισαγωγή αγώνων στο καλεντάρι του 2021 ή για την έκδοση – επανέκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας .

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ

Γεν. Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ