Συνημμένα:

1. Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Αντοχής Μικρών κατηγοριών, που θα διεξαχθεί σε κλειστή Πίστα Καρτ στο Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022.
2. Δήλωση συμμετοχής, η οποία πρέπει να σταλεί συμπληρωμένη μέχρι την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, στο email: epsmath@otenet.gr
3. Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υπογραφεί από τον εκπρόσωπο του σωματείου. Τα έντυπα αυτά θα κατατεθούν στον υπεύθυνο covid-19 των αγώνων, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της γραμματείας μαζί με τα δελτία.

220917_ΔΡΟΜ_ΕΠΣΜΑΘ_ΤΟΠΙΚΟ_ΜΙΚΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕ_3-2022_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_ΜΙΚΡΩΝ_ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Δήλωση συμμετοχής – έντυπο Σιρκουί 2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣ. σωματειου