Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας – Θράκης,
στην τελευταία συνεδρίασή του της 10-9-2023, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο 2725/99 και
4726/2020 όπως τροποποιηθέντες ισχύουν, της εν γένει αθλητικής νομοθεσίας και του
καταστατικού της Ένωσης, τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία καλούνται να
συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι των σωματείωνμελών της, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου και ώρα
09:00, στα γραφεία της Ένωσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ – θύρα 9, με τα εξής θέματα
ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης

3. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, χρήσης 2024

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11:00,
στον ίδιο τόπο και με ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Οι εκπροσωπήσεις των Σωματείων νομιμοποιούνται με την υποβολή τους μέχρι την Δευτέρα 30
Οκτωβρίου, και ώρα 14:00, στην Γραμματεία της Ένωσης. Σε περίπτωση μη υποβολής ισχύει ο
προηγούμενος διορισμός.


Με αθλητικούς χαιρετισμούς


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΡΤΟΥΚΤΣΙΔΗΣ