Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (ΕΟΠ) ανακοίνωσε το Εθνικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα του 2020, το οποίο και ακολουθεί:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_2020_2.0_06012020