Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση Αδειών Εισόδου στις σχολικές μονάδες εκπροσώπων αθλητικών Ομοσπονδιών και Φορέων κατά το σχολικό έτος 2023-2024». Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο.
Επισήμανση: παρακαλούμε για την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων μέχρι και την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση Αδειών Εισόδου 23-24

 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ _ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ_ πρότυπο