1) Προκήρυξη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Δρόμου στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών, που θα διεξαχθεί στην Αρτα 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2020.

2) Χάρτες και τα υψομετρικά των διαδρομών.

3) Δήλωση Συμμετοχής, των παραπάνω αγώνων, η οποία θα πρέπει να σταλεί συμπληρωμένη, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21/8/2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο email eopbike@otenet.gr .

4) Έντυπο covid-19 το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους αθλητές και αθλήτριες, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υπογραφεί από τον αρχηγό της ομάδας . Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να κατατεθούν στον υπεύθυνο covid-19 των αγώνων, κατά την διάρκεια λειτουργίας της Γραμματείας την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, μαζί με τα δελτία.

Προσοχή: Η δήλωση συμμετοχής να σταλεί συμπληρωμένη, στη μορφή Excel, όπως σας την επισυνάπτουμε ανοικτή (όχι pdf – όχι φωτογραφία – όχι σκαναρισμένη), με συμπληρωμένα σωστά όλα τα ζητούμενα στοιχεία . Εάν δεν είναι πλήρης, δεν θα γίνεται αποδεκτή.

 

ΑΝΤΟΧΗ-ΑΝΔΡΩΝ-ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ

ΑΝΤΟΧΗ-ΑΝΔΡΩΝ-ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ

ΑΝΤΟΧΗ-ΑΝΔΡΩΝ-ΧΑΡΤΗΣ

ΑΝΤΟΧΗ-ΑΝΔΡΩΝ-ΧΑΡΤΗΣ

ΑΝΤΟΧΗ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ

ΑΝΤΟΧΗ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ

 

ΑΝΤΟΧΗ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΧΑΡΤΗΣ

ΑΝΤΟΧΗ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΧΑΡΤΗΣ

ΑΤΟΜ.-ΧΡΟΝ.-ΑΝΔΡΩΝ-ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ

ΑΤΟΜ.-ΧΡΟΝ.-ΑΝΔΡΩΝ-ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ

 

ΑΤΟΜ.-ΧΡΟΝ.-ΑΝΔΡΩΝ-ΧΑΡΤΗΣ

ΑΤΟΜ.-ΧΡΟΝ.-ΑΝΔΡΩΝ-ΧΑΡΤΗΣ

ΑΤΟΜ.-ΧΡΟΝ.-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ

ΑΤΟΜ.-ΧΡΟΝ.-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ

 

ΑΤΟΜ.-ΧΡΟΝ.-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΧΑΡΤΗΣ

ΑΤΟΜ.-ΧΡΟΝ.-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΧΑΡΤΗΣ