Σας γνωρίζουμε ότι για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2021, θα ισχύουν οι παρακάτω κατηγορίες αθλητών και αθλητριών.

 • ΑΝΔΡΩΝ 23 ετών και άνω (1998 και κάτω)
 • ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19 ετών και άνω (2002 και κάτω)
 • ΝΕΩΝ (ΑΝΔΡΩΝ) 19-20-21-22 ετών (2002-2001-2000-1999)
 • ΕΦΗΒΩΝ 17-18 ετών (2004-2003)
 • ΝΕΑΝΙΔΩΝ 17-18 ετών (2004-2003)
 • ΠΑΙΔΩΝ 15-16 ετών (2006-2005)
 • ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 15-16 ετών (2006-2005)
 • ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 13-14 ετών (2008-2007)
 • ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13-14 ετών (2008-2007)
 • ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ 11-12 ετών (2010-2009)
 • ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ 8-9-10 ετών (2013-2012-2011)
 • ΜΑΣΤΕΡΣ : Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ποδηλάτες ηλικίας 30 ετών και άνω, με την προϋπόθεση ότι διαλέγουν την κατηγορία αυτή, για τη συγκεκριμένη Αγωνιστική περίοδο.
  Επίσης στην κατηγορία αυτή δεν μπορούν να ενταχθούν αθλητές που ανήκουν στο ενεργό δυναμικό μιας επαγγελματικής ομάδας.
  Η κατηγορία αυτή υποδιαιρείται :

  • Κατηγορία ΜΑΣΤΕΡ Α 30-39 ετών (1991 – 1982)
  • Κατηγορία ΜΑΣΤΕΡ Β 40-49 ετών (1981 – 1972)
  • Κατηγορία ΜΑΣΤΕΡ Γ 50-59 ετών (1971 – 1962)
  • Κατηγορία ΜΑΣΤΕΡ Δ 60 ετών και άνω (1961-)

Επισημαίνεται ότι όταν πρόκειται να εκδοθεί για πρώτη φορά Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, σε περίπτωση που ο αιτών είναι 40 ετών και άνω (και αφού πληρούνται όλοι οι γενικοί όροι για έκδοση Δελτίου) εκδίδεται αυτοδικαίως δελτίο κατηγορίας Βετεράνων (Masters). Ο εν λόγω αθλητής παραμένει στην κατηγορία αυτή εφόρου ζωής. Η ηλικία υπολογίζεται από την αφαίρεση του έτους γέννησης του αιτούντα από το τρέχον έτος.

Η έκδοση δελτίων θα γίνεται 15 ημέρες μετά από την ημερομηνία παραλαβής τους (σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στην Ε.Ο.Π.). *

Πριν την υποβολή αίτησης για έκδοση δελτίου, το πρόσωπο το οποίο αφορά το εκδιδόμενο δελτίο θα πρέπει να έχει μεριμνήσει προσωπικά για την επαρκή ασφάλισή του για ατύχημα και αστική ευθύνη στην ελληνική επικράτεια ή κατά περίπτωση στο εξωτερικό, όπου δικαιούται να αγωνίζεται και να προπονείται καθ’ όλη την περίοδο που διαρκεί το δελτίο.
Αντίγραφο ασφαλιστικού συμβολαίου θα πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Ο.Π.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
1) Φωτογραφίες που απαιτούνται για την έκδοση δελτίων :

 • Για νέες εγγραφές αθλητών-αθλητριών απαιτούνται δύο (2) φωτογραφίες.
 • Για επανέκδοση μία (1) φωτογραφία.

Σας επισημαίνουμε ότι, οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι πρόσφατες, έγχρωμες και καθαρές, τύπου ταυτότητας.

2) Για να γίνει καταγραφή στην Παγκόσμια Ομοσπονδία UCI απαιτείται έκδοση Διεθνούς δελτίου αθλητικής ιδιότητας προσκομίζοντας :

 • αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας με
 • λατινικούς χαρακτήρες, καθώς και μία πρόσφατη
 • φωτογραφία (τύπου ταυτότητας).

3) Τα έξοδα αποστολής των δελτίων από την Ε.Ο.Π. βαρύνουν τα
σωματεία.

Σύμφωνα με το Ν3057/2002 30α/11 :
Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.

Οι ενδιαφερόμενοι επίσημοι προπονητές, συνοδοί, αρχηγοί ομάδων, μηχανικοί και επίσημοι κριτές Ε.Ο.Π. θα πρέπει, να υποβάλουν αίτημα έκδοσης δελτίου, με φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας με λατινικούς χαρακτήρες ή φωτοτυπία διαβατηρίου και μία φωτογραφία.

Όσον αφορά τους προπονητές πρέπει να καταθέσουν στην Ε.Ο.Π. αντίγραφο του πτυχίου τους.

Το δελτίο μπορεί να εκδοθεί μόνο για μία ιδιότητα π.χ. μόνο για κριτή ή μόνο για προπονητή.

Η έκδοση του παραπάνω δελτίου είναι υποχρεωτική για την επίσημη παρουσία των ενδιαφερομένων στους εγκεκριμένους αγώνες από την Ε.Ο.Π.

Ειδικότερα για τούς κριτές, η έκδοση δελτίου για το 2021 είναι υποχρεωτική, για τον διορισμό τους στους αγώνες της αγωνιστικής αυτής περιόδου.

Το κόστος έκδοσης δελτίου ορίστηκε στο ποσό των δέκα (10,00)ευρώ.

Τέλος για την αγωνιστική περίοδο 2021 θα ισχύουν τα παρακάτω , όσον αφορά το κόστος έκδοσης – επανέκδοσης δελτίων :

-Έκδοση δελτίου νέου αθλητή – αθλήτριας 15,00ευρώ
-Ανανέωση δελτίου για το 2021 10,00ευρώ
-Έκδοση διεθνούς δελτίου για το 2021 10,00ευρώ
-Επανέκδοση δελτίου, λόγω απώλειας 10,00ευρώ

Το παραπάνω ποσό θα πρέπει να κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ο.Π.: Τράπεζα (EUROBANK)
IBAN : GR5802601530000020200654714

ή με αποστολή μετρητών που θα επισυνάπτονται της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση του δελτίου.

Το αντίγραφο της κατάθεσης θα πρέπει να το κοινοποιήσετε στην Ε.Ο.Π.

*ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να λάβει το διαβιβαστικό σας αριθμό εισερχομένου εγγράφου από την Ε.Ο.Π. και να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων θα πρέπει, να προσκομίζεται ολοκληρωμένο το πακέτο των εγγράφων – χρημάτων-ασφαλιστηρίου που απαιτούνται.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς.
Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ