Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ο.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ (άρθρο 4), τα Σωματεία-Μέλη θα πρέπει να καταβάλουν ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των 6,00ευρώ.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει, πριν προβείτε σε έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας, να καταβάλλετε το παραπάνω ποσό.

Σε περίπτωση αλλαγών στα στοιχεία του σωματείου σας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε εκ νέου τη φόρμα με τα στοιχεία του συλλόγου σας (συνημμένα σχετικό έντυπο), έτσι ώστε να γίνει σωστή και πλήρη καταγραφή στο μητρώο των Σωματείων- Μελών μας.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, η κάθε αλληλογραφία σας θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό του συλλόγου.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος     Γεν. Γραμματέας
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ