ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Σας στέλνουμε συνημμένα τον Ισχύοντα Κανονισμό Εγγραφών – Μεταγραφών.
Επίσης σας στέλνουμε συνημμένα το έντυπο της Αίτησης Μεταγραφής, το οποίο θα ισχύσει για την αγωνιστική περίοδο 2021.
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών μεταγραφής γίνεται φέτος από 10 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2020, με συστημένη επιστολή.

Προσοχή:
– Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από διαβιβαστικό του Σωματείου στο οποίο αναγράφονται οι αθλητές – αθλήτριες που αιτούνται μεταγραφή, καθώς και το άρθρο της εγκυκλίου με το οποίο θα γίνει αυτή.
– Το έντυπο της αίτησης μεταγραφής να είναι σωστά και πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο: α) από τον αθλητή – αθλήτρια που θέλει μεταγραφή και τον κηδεμόνα (εάν είναι ανήλικος), β) το αιτούν την μεταγραφή σωματείο (στο κάτω μέρος του εντύπου) και το σωματείο στο οποίο ανήκει μέχρι σήμερα ο αθλητής-τρια (στο μέσον του εντύπου), εάν αυτό απαιτείται.
– Να αναγράφονται ο αριθμός δελτίου Ε.Ο.Π. του αθλητή – τριας, καθώς και το Σωματείο που ανήκει μέχρι σήμερα.
– Στα απαραίτητα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνονται α) Αντίγραφο Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου που αιτείται την μεταγραφή, στο οποίο να αναφέρεται ότι δέχεται στη δύναμή του τον αθλητή και β) Αντίγραφο Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, που παραχωρεί την μεταγραφή ή με υποσχετική 1 έτους (εάν αυτό απαιτείται). Τα αντίγραφα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και με τη σφραγίδα του σωματείου.

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών, θα πρέπει να κατατίθεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ο.Π. :
Τράπεζα: (EUROBANK) IBAN : GR5802601530000020200654714, το ανάλογο παράβολο μεταγραφής (Άρθρο 6, παρ. β, γ και δ της Εγκυκλίου) .

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ

Γεν. Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΟΠ ΜΕ ΝΟΜΟ 4603-19:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΟΠ ΜΕ ΝΟΜΟ 4603-19