Σας επισυνάπτουμε ενημερωτική επιστολή σχετικά με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Επίσης επισυνάπτουμε αρχείο με πληροφορίες και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας με τα επιμέρους εργαστήρια του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το τμήμα Ολυμπιακής Προετοιμασίας

ΘΩΜΆΣ ΚΑΡΑΜΠΈΤΣΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΕ- ΤΕΦΑΑ